YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ

Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı verilmektedir.

Makroklimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir.

Yurdumuzda buna örnek: Iğdır’da pamuk tarımı yapılabilmesi ve Rize’de turunçgiller tarımı yapılabilmesidir.

EKVATORAL İKLİM

    

SUBTROPİKAL (SAVAN) İKLİMİ

MUSON İKLİMİ

ÇÖL İKLİMLERİ

Sıcak Çöller ( Tropikal)

Karasal Çöl


 


ILIMAN OKYANUS İKLİMİ

 

 AKDENİZ İKLİMİ

STEP İKLİMİ

ORTA KUŞAK KARASAL İKLİM


 


TUNDRA İKLİMİ

KUTUP İKLİMİ

Ergül ALAMAN     alaman20@gmail.com